โปรโมชั่น

Image

โปรแกรมตรวจคัดกรอง โรควัณโรคปอด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ โทร.0-2032-2550 ต่อ 2224,2225

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมตรวจสุขภาพปอด และโรคหอบหืด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ โทร.0-2032-2550 ต่อ 2224,2225

อ่านเพิ่มเติม
Image

ผ่าตัดส่องกล้อง ซ่อมเอ็นไขว้หน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์ศัลยกรรม โทร.0-2032-2550 ต่อ 2149,2150

อ่านเพิ่มเติม
Image

มะเร็งปากมดลูก โรคร้ายป้องกันได้ด้วย วัคซีน HPV

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...คลินิกสูติ-นรีเวช โทร.0-2032-2550 ต่อ 2419, 2420

อ่านเพิ่มเติม
Image

โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคไต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...ศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวอนามัย โทร.0-2032-2550 ต่อ 3100, 3101

อ่านเพิ่มเติม
Image

เป็น หนุ่ม - สาว ก่อนวัย รู้ก่อน รักษาทัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...คลินิกกุมารเวช โทร.0-2032-2550 ต่อ 2417,2418

อ่านเพิ่มเติม