ศูนย์แม่และเด็ก

มั่นใจ....ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง

ดูรายละเอียด

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

รู้ทัน รู้เร็ว รักษาหาย ป้องกันได้กับเทคโนโลยีการส่องกล้อง

โทร 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2234-2235

ดูรายละเอียด

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง

บริการตลอด 24 ชั่วโมง

โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2224, 2225

ดูรายละเอียด

ศูนย์หัวใจ

บริการตลอด 24 ชั่วโมง 

โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2525 ต่อ 2242, 2249

ดูรายละเอียด

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

บริการตลอด 24 ชั่วโมง โทร. 02-722-2525

ดูรายละเอียด

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

คิดถึงงานอาชีวอนามัย ไว้ใจวิภาราม
โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 3100, 3101

ดูรายละเอียด

ศูนย์กระดูกและข้อ

โทร.0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2149, 2150

ดูรายละเอียด

ศูนย์แม่และเด็ก

มั่นใจ...ด้วยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ศูนย์ฉุกเฉินโรคหัวใจ

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัย

คิดถึงงานอาชีวอนามัย...ไว้ใจเครือวิภาราม

ศูนย์โรคกระดูกและข้อ

การรักษาและการผ่าตัดโดยแพทย์เฉพาะทาง

ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

รู้ทัน รู้เร็ว ป้องกันได้กับ...เทคโนโลยีการส่องกล้อง

Alternative Hospital Quarantine

Alternative Hospital Quarantine


บริการผู้ป่วย

รายชื่อบริษัทประกัน

รายชื่อบริษัทประกัน

บริษัทคู่สัญญา

สอบถามเพิ่มเติม แผนกการตลาด โทร. 0-2032-2550 ต่อ 4060 - 4066

ติดต่อหน่วยงานบริการ

ติดต่อหน่วยงานบริการต่างๆ ในโรงพยาบาลวิภาราม

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

สิทธิสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิก

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

แพกเกจ / โปรโมชั่น

ดูทั้งหมด

ข่าวสารและกิจกรรม

Blog Title

เทศกาลสุขภาพดี @VIBHARAM

Blog Title

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2022

Blog Title

ขอเชิญคุณแม่...ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ "Mother Class"

Blog Title

ขั้นตอนการจองคิว การเข้ารับบริการ ARI Clinic ประกันสังคม (คลินิกไข้ ไอ เจ็บคอ)

ความรู้ทางการแพทย์

Blog Title

อันตราย Contact Lens ตาหวาน

ขอเตือนว่ามีผู้ใช้คอนแท็คเลนส์ไมถูกต้องก่อให้เกิดผลเสียหลายอย่าง เช่น เจ็บตา ตาแดง ตาดำเป็นแผล ซึ่งนอกจากทรมานจากการเจ็บปวด เสียเงิน เสียเวลา มีผู้ที่มีโรคแทรกซ้อนจนถึงขั้นสูญเสียสายตาอย่างถาวร

Blog Title

อาหารสำหรับ..ผู้สูงอายุ

วัยสูงอายุ ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจสภาพร่างกายเสื่อมลงตามอายุขัย แต่บางคนอาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนวัยอันควร

Blog Title

โรคข้อเข่าเสื่อม Osteoarthritis

โรคข้อเข่าเสื่อม คือ ข้อเข่าที่มีความผิดปกติที่กระดูกผิวข้อและกระดูกบริเวณใกล้ข้อ มีการเปลี่ยนแปลงด้านรูปร่างโครงสร้างชีวะเคมีและด้านชีวะพลศาสตร์

Blog Title

ภาวะการปรับตัวผิดปกติ/ภาวะเครียด ADJUSTMENT DISORDER

ภาวะการปรับตัวผิดปกติ/ภาวะเครียด เกิดจาก ภาวะความกดดันที่มีสาเหตุชัดเจน ก่อให้เกิดความเครียดซึ่งทำให้ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม จนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านต่างๆ