ประวัติแพทย์

พญ.เสาวนีย์ แสงอรุณ

สาขาเฉพาะทาง : กุมารแพทย์

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบคณะแพทยศาสตร์บัณทิต จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2528

 

วุฒิบัตร

  • ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2532

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

07.00 – 16.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

อังคาร

09.00 – 17.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

พุธ

08.00 – 15.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

พฤหัสบดี

07.00 – 15.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

ศุกร์

09.00 – 15.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

เสาร์

08.00 –12.00 น.

คลินิกกุมารเวช ชั้น 4

อาทิตย์

-

-