ประวัติแพทย์

พญ.นิศาชล นทีจารุชิต.

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

ภาษา     ไทย, อังกฤษ

 

การศึกษา

  • จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2553

 

วัน

เวลา

สถานที่

อังคาร

08.00 - 17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง1

พุธ

08.00 – 16.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง1

พฤหัสบดี

07.00 – 08.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง1

ศุกร์

08.00 – 20.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง1

เสาร์

12.00 – 17.00 น.

อายุรกรรมเฉพาะทาง1