ประวัติแพทย์

พญ.ธารทิพย์ กิจกรพันธ์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์อาชีวเวชศาสตร์

ภาษา: ไทย,อังกฤษ

การศึกษา:

-จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อปี พ.ศ. 2556

 

 

วัน

เวลา

สถานที

จันทร์

08.00 - 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น1

อังคาร

-

-

พุธ

-

-

พฤหัสบดี

08.00 - 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น1

ศุกร์

07.00 - 15.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยตึก MRI ชั้น1

เสาร์

08.00 - 16.00 น.

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น1

อาทิตย์

08.00 - 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น1