ประวัติแพทย์

นพ.ชานนท์ สมเจตนารมย์

สาขาเฉพาะทาง : แพทย์อาชีวเวชศาสตร์-เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา: ไทย,อังกฤษ

การศึกษา:

-จบแพทยศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า) เมื่อปี พ.ศ. 2556

 

วุฒิบัตร:

-ได้รับวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2559

 

 

วัน

เวลา

สถานที

จันทร์

 

08.00 - 17.00 น.

17.00 - 20.00 น.

Replica Gucci Handbags

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยตึก MRI ชั้น1

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น1

Replica Chloe Handbags

อังคาร

08.00 - 17.00 น.

17.00 - 20.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยตึก MRI ชั้น1

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น1

พุธ

08.00 - 17.00 น.

17.00 - 20.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยตึก MRI ชั้น1

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น1

พฤหัสบดี

08.00 - 17.00 น.

17.00 - 20.00 น.

ศูนย์สุขภาพและอาชีวอนามัยตึก MRI ชั้น1

คลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง ชั้น1

ศุกร์

-.

-

เสาร์

-

-

อาทิตย์

-

-