image
คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
image
คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
image
คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ทีมแพทย์ คลินิกเบาหวาน 


คลินิกเบาหวาน

    คลินิกเบาหวานให้บริการ การตรวจวิเคราะห์, รักษา และติดตามผลในผู้ป่วยโรคเบาหวานอย่างครบวงจร เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาว เสนอบริการอย่างครบวงจร สำหรับการวินิจฉัยและการรักษาโรคเบาหวาน โดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบต่อมไร้ท่อและเบาหวาน  การแนะนำเรื่องอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยนักโภชนาการ รวมถึงประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นโรคเบาหวานและวิธีป้องกัน ,การควบคุมระดับน้ำตาล ,ความดันโลหิต และระดับไขมันในหลอดเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนต่างๆ รวมทั้งบริการการดูแลรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น ภาวะแทรกซ้อนที่ประสาท หรือไต เป็นต้น
 

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม 

     คลินิกเบาหวาน โทร. 0-2032-2550, 0-2722-2500 ต่อ 2224-2225