หัวข้อ : ฝากครรถ์ คลอด
คำถาม/ข้อเสนอแนะ :

ใช้บัตรประกันสังคม ในการฝากครรภ์และรวมคลอด ต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรคะ

ตรวจครั้งแรกใช้รวมกับฝากครรภ์แบบแพกเกจมั้ยคะ

โดยคุณ : พนา
วันที่ : 27/02/2012 17:17
IP : 180.183.227.xxx
หัวข้อ :ฝากครรถ์ คลอด
คำตอบ :

เรียน คุณพนา

ประกันสังคมใช้ในการฝากครรภ์แลคลอดบุตรไม่ได้ค่ะ ค่าใช้จ่ายฝากครรภ์อยู่ที่ราคา 8800 บาท ในการคลอดต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วไปเบิกคืนที่ประกันสังคมเองค่ะค่าคลอด  ถ้าคลอดเอง ห้องคู่ 28900 บาท  ห้องเดี่ยว 30900  บาท  ถ้าฝ่าคลอดห้องคู่ 37500  ห้องเดี่ยว 40500 บาท

*กรณีถ้ามาตรวจแล้วอัลตราซาวด์เด็กปกติสมบูรณ์ดีก็สามารถเข้า packget ฝากครรภ์ได้เลยแต่ถ้าอัลตราซาวด์แล้วอายุครรภ์ยังเล็กอยู่ยังไม่มีตัวเด็กหรือไม่เห็นหัวใจเด็กยังไม่รับฝากครรภ์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 1000-1500 บาท

 ขอบคุณค่ะ

ผู้ตอบ :แผนกสูติ-นรีเวช
วันที่ :2012-02-28
กลับหน้าที่แล้ว
Copyright © 2011