Uyuni, Bolivia
Shanghai, China
Uyuni, Bolivia
Shanghai, China
ถามเรื่องแพทย์

คำถาม/ข้อเสนอแนะ :

วันนี้หมอเฉพาะทางของโรครูมตอย อยู่ถึงกี่โมงค่ะ ของประกันสังคม

  • โดยคุณ : ฟิล์ม
  • วันที่ : 18/01/2013 13:03
  • IP : 118.174.129.xxx
คำตอบ : ถามเรื่องแพทย์

เรียน คุณฟิล์ม

แนะนำให้คุณฟิล์มเข้ามาตรวจและปรึกษาอายุรแพทย์ของทางประกันสังคมก่อน หลังจากนั้นทางอายุรแพทย์จะตรวจหาสาเหตุเบื้องต้นและส่งผู้ป่วยไปยังคลินิกเฉพาะทาง วันนี้คลินิกเฉพาะทาง ภูมิแพ้และไขข้อ  ออกตรวจ 08.00-15.00 น.

ขอบคุณค่ะ

  • ผู้ตอบ : แผนกอายุรกรรม
  • วันที่ : 2013-01-18

Back to top