หัวข้อ : โรคมือ เท้า ปากในผู้ใหญ่
คำถาม/ข้อเสนอแนะ :

เรียนถามคุณหมอค่ะ

1.มีตุ่มน้ำใสในปาก มีไข้ อาเจียน มีตุ่มบริเวณมือจะใช่มือ เท้า ปากหรือไม่ค่ะ

2.ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กสามารถเป็นโรคนี้ได้หรือไม่ค่ะ

3.เคยAdminด้วยโรคนี้ตอนอายุ18จะมีโอกาสเป็นอีกหริอไม่

โดยคุณ : เนตรชนก
วันที่ : 29/10/2012 21:59
IP : 118.172.129.xxx
หัวข้อ :โรคมือ เท้า ปากในผู้ใหญ่
คำตอบ :

เรียน คุณเนตรชนก

1.จากอาการที่เล่ามา มีลักษณะอาการคล้ายโรค มือ เท้า ปาก แต่โรคนี้ มักจะเกิดกับเด็ก เนื่องจากเด็กจะมีภูมิต้านทานเชื้อโรคได้น้อยกว่าผู้ใหญ่ แนะนำว่าควรที่จะมาพบแพทย์ เพื่อตรวจอย่างละเอียด

2.โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดต่อ ถ้าเคยเป็นแล้วก็มีโอกาสเป็นได้อีก

ขอบคุณค่ะ

ผู้ตอบ :แผนกอายุรกรรม
วันที่ :2012-11-05
กลับหน้าที่แล้ว
Copyright © 2011