หัวข้อ : ผ่าซีสส์
คำถาม/ข้อเสนอแนะ :

สอบถามราคาค่าผ่าตัดซีสค่ะ ตอนนี้มีอาการปวดนอนไม่หลับ เพราะว่าซีสขึ้นที่หลายจุดค่ะ เช่น

ต้นคอ ใต้รักแร้ ที่หลังและที่แขนค่ะ อยากสอบถามราคาและการใช้สิทธิประกันสังคมและขั้นตอนการรักษา 

ขอบคุณค่ะ

โดยคุณ : กระปุก
วันที่ : 16/08/2012 21:03
IP : 125.27.88.xxx
หัวข้อ :ผ่าซีสส์
คำตอบ :

เรียน คุณกระปุก

ภาวะซีส์ตามร่างกาย อาจจำเป็นต้องมาตรวจให้ชัดเจน ว่าก้อนที่พบเป็นก้อนซีสต์จริงหรือก้อนไขมัน เพราะหากเป็นซีสต์อาจต้องผ่าตัด เพราะอาจมีภาวะการติดเชื้อได้ ส่วนก้อนไขมัน ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดออก ยกเวว้นขนาดโตเร็ว หรือลักษณะที่ก้อนเปลี่ยนแปลงไป

การผ่าตัดซีสต์สามารถใช้บัตรประกันส้ัังคมผ่าได้เลย โยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัด (แต่จะต้องเป็นซีสต์ที่อันตรายเท่านั้นที่จะสามารถใช้บัตรประกันสังคมในการผ่าตัดได้) ราคาค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดซีสต์ขึ้นอยู่กับขนาดก้อนซีสต์ ราคาจะสูงขึ้นตามขนาดของก้อนซีสต์

ขอบคุณค่ะ

ผู้ตอบ :แผนกศัลยกรรมทั่วไป
วันที่ :2012-08-20
กลับหน้าที่แล้ว
Copyright © 2011