หัวข้อ : มีตุ่มขึ้นที่หน้า หน้าบวมใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ไหม
คำถาม/ข้อเสนอแนะ :
โดยคุณ : เพชรรัตน์
วันที่ : 27/07/2012 16:05
IP : 124.122.3.xxx
หัวข้อ :มีตุ่มขึ้นที่หน้า หน้าบวมใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ไหม
คำตอบ :

เรียน คุณเพชรรัตน์

เนื่องจากคุณเพชรรัตน์มีตุ่มขึ้นหน้า หน้าบวม สามารถใช้สิทธิฺ์ืื์์์์์ืืื์ืืื์์์์ประกันสังคมเข้ารักษาได็(สิทธิ์ประกันสังคมสามารถใช้ในการรักษา แต่ไม่สามารถใช้ในการตรวจสุขภาพได้)

ขอบคุณค่ะ

ผู้ตอบ :แผนกประกันสังคม
วันที่ :2012-08-02
กลับหน้าที่แล้ว
Copyright © 2011