Uyuni, Bolivia
Shanghai, China
Uyuni, Bolivia
Shanghai, China
กดเจ็บที่คอ ปวด จุกและเจ็บออกกลางหลัง

คำถาม/ข้อเสนอแนะ :

พบความผิดปกติเป็นวันที่ 2 

 เมื่อกดบริเวณคอด้านหน้าตรงจุดด่อกับกระดูกไหปล้าร้าด้านซ้าย มีอาการเจ็บแบบจุกๆและปวดร้าวออกไปกลางหลังระหว่างสะบักทั้งสองข้าง หากก้มหรือเงยหน้าจะเจ็บและจุกไปกลางหลังที่เดิม รู้สึกเหมือนมีก้อนจุกคอเวลากลืนอาหารหรือน้ำ (มีประวัติการป่วยด้วยโรคหลอดลมอักอักเสบ ไอ และรักษามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 ปี)

1. ควรตรวจและรักษากับแพทย์เฉพาะทางด้านใด

2. เบื้องต้นแพทย์คิดว่าน่าจะป่วยเป็นอะไร

3. การดูแลรักษาเบื้องต้น ควรทำอย่างไร 

ขอบพระคุณค่ะ

  • โดยคุณ : ภัสธิตา
  • วันที่ : 19/02/2014 09:02
  • IP : 182.52.211.xxx
คำตอบ : กดเจ็บที่คอ ปวด จุกและเจ็บออกกลางหลัง

เรียน คุณภัสธิตา

         - ช่วยระบุตำแหน่งให้ชัดเจนครับ ว่าจุดต่อระหว่างกระดูกไหปลาร้ากับกระดูกอะไร กระดูกหน้าอกหรือกระดูกสะบัก ผู้ป่วยอายุเท่าไหร่ครับ

         - เบื้องต้นตรวจกับ แพทย์อายุรกรรมก่อนก็ได้ครับ แต่ถ้าคิดว่ามีปัญหากระดูกและข้อ ก็มาตรวกับหมอออร์โธปิดิกส์ได้ครับ

ขอบคุณครับ

  • ผู้ตอบ : นพ.เกษมศิษฐ์ วรเทพพุฒิพงษ์
  • วันที่ : 2014-02-25

Back to top