ประวัติแพทย์

นพ.ภีมณพัชญ์ ธนชาญวิศิษฐ์

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านประสาทวิทยา

 

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต ปี พ.ศ.2555

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรสาขาประสาทวิทยา จากราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ พ.ศ.2561

 

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

อังคาร

08.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พุธ

08.00 – 20.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

พฤหัสบดี

08.00 – 15.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2

ศุกร์

-

-

เสาร์

-

-

อาทิตย์

09.00 – 17.00 น.

คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2