ประวัติแพทย์

พญ.ชลธิชา ตั้งกิจ

สาขาเฉพาะทาง : อายุรแพทย์เฉพาะทาง ด้านโรคหัวใจ

ภาษา :     ไทย, อังกฤษ

 

ปริญญาบัตร

  •      แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ.2554

วุฒิบัตร

  •      ได้รับวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ เมื่อปี พ.ศ. 2561
     

วัน

เวลา

สถานที่

จันทร์

อังคาร

พุธ

พฤหัสบดี

17.00 – 20.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

ศุกร์

เสาร์

12.00 – 20.00 น.

คลินิกโรคหัวใจ

อาทิตย์